ผู้จัดการทีม (The Manager)

ผู้จัดการทีมนั้นเป็นบุคคลที่สำคัญที่สุดในทีมงานของคุณ ซึ่งนั่นก็คือตัวคุณเอง คุณต้องทำหน้าที่ทุกอย่างที่บอร์ดบริหารมอบหมายให้คุณทำ ซึ่งหน้าที่ที่คุณรับมานี้คุณจะสามารถทำเองหรือมอบหมายให้คนอื่นในทีมงาน…

หน้าที่มอบหมายเพิ่มเติมของสต๊าฟ (Staff Responsibilities)

ทีมงานของคุณประกอบไปด้วยสต๊าฟที่มีหลากหลายตำแหน่ง บทบาทของทีมงานแต่ละคนมีมาตรฐานและหน้าที่ที่รับผิดชอบต่างกัน ซึ่งมาตรฐานและตำแหน่งหน้าที่เหล่านี้ต้องการค่าความสามารถบางอย่างโดดเด่นกว่าค่าความสามารถอื…

error: Content is protected !!