นักเตะ (Players)

หัวข้อเกี่ยวกับนักเตะในเกม Football Manager มีดังนี้

1. ความสามารถของนักเตะ (Player Ability)

หัวข้อนี้จะอธิบายถึงความสามารถในด้านต่างๆ ของนักเตะ ทั้งในสนามและนอกสนาม การเปลี่ยนแปลงความสามารถต่างๆ เหล่านั้น

2. ค่าพลังของนักเตะ (Player Attributes)

อธิบายเกี่ยวกับค่าพลังของนักเตะทั้งหมดทุกตัว รวมถึงชุดค่าพลังที่มีความเกี่ยวข้องกันด้วย (Attribute Combinations) ซึ่งมีความจำเป็นต่อความสามารถบางอย่างของนักเตะแต่ละตำแหน่ง

3. บุคลิกของนักเตะ (Player Personalities)

อธิบายถึงบุคลิกทั้งหมดที่มีในเกมของนักเตะ รวมทั้งสไตล์การให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน รวมถึงวิธีการจัดการกับนักเตะในบุคลิกต่างๆ

4. นิสัยของนักเตะ (Player Traits)

อธิบายถึงนิสัยต่างๆ ทั้งหมดที่มีได้ของนักเตะ และแนะนำนิสัยที่เป็นประโยชน์ของนักเตะตำแหน่งต่างๆ

error: Content is protected !!