หน้าที่มอบหมายเพิ่มเติมของสต๊าฟ (Staff Responsibilities)

ทีมงานของคุณประกอบไปด้วยสต๊าฟที่มีหลากหลายตำแหน่ง บทบาทของทีมงานแต่ละคนมีมาตรฐานและหน้าที่ที่รับผิดชอบต่างกัน ซึ่งมาตรฐานและตำแหน่งหน้าที่เหล่านี้ต้องการค่าความสามารถบางอย่างโดดเด่นกว่าค่าความสามารถอื่น เช่นเดียวกับตัวคุณเองที่รับหน้าที่เป็นผู้จัดการทีม คุณเองก็มีหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบและค่าความสามารถที่จำเป็น ซึ่งค่าความสามารถผู้จัดการทีม (Manager) ของคุณนั้นได้อธิบายไว้ที่หน้า ผู้จัดการทีม (The Manager) ต่างหากแล้ว

ในหน้า โค้ช (coaches), แมวมอง (scouts) และนักกายภาพบำบัด (physios) จะมีการอธิบายหน้าที่ที่รับผิดชอบ ค่าความสามารถที่จำเป็นต่อหน้าที่นั้นและผลกระทบจากความมากน้อยจากค่าความสามารถดังกล่าวโดยละเอียด

คุณสามารถที่จะกำหนดหน้าที่รับผิดชอบเพิ่มเติมให้กับทีมงานบางคนของคุณได้ ซึ่งหน้าที่เพิ่มเติมเหล่านี้ต้องการค่าความสามารถบางอย่างเพื่อที่จะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งรายละเอียดเหล่านี้จะอธิบายอย่างละเอียดด้านล่างนะครับ รวมถึงรายละเอียดบทบาทหน้าที่ของผู้อำนวยการฟุตบอล (director of football) ด้วย

ความคุ้นเคยต่อตำแหน่งหน้าที่ (Role Familiarity)

ทีมงานของคุณแต่ละคนสามารถถูกจ้างทำสัญญาให้ทำหน้าที่ในตำแหน่งได้ตำแหน่งเดียวเท่านั้น (แต่ใน FM2019 สามารถรับเพิ่มได้ 2 ตำแหน่ง หน้าที่ตำแหน่งหลักกับหน้าที่ตำแหน่งรอง) แต่เจ้าหน้าที่คนนั้นอาจมีความคุ้นเคยต่อหน้าที่ตำแหน่งอื่นด้วยซึ่งสามารถดูได้ที่หน้า ประวัติทีมงาน (Staff Profile) ก็จะเห็นได้ว่าเค้ามีความถนัดหรือคุ้นเคยแต่ละตำแหน่งขนาดไหน ซึ่งตลอดระยะเวลาการทำงานในวงการฟุตบอลของเค้า เค้าไม่จำเป็นจะต้องทำตำแหน่งเดิมแบบเดียวเสมอไปก็ได้ แต่โดยธรรมชาติแล้วเค้ามักจะหลีกเลี่ยงที่จะทำสัญญากับหน้าที่ตำแหน่งไหนที่เค้ามีความคุ้นเคยน้อยหรือมีความสำคัญน้อย (เช่น โค้ชทีมชุดใหญ่กับโค้ชทีมสำรอง)

ค่าความคุ้นเคยต่อตำแหน่งหน้าที่ของเจ้าหน้าที่แต่ละคนจะค่อยๆ เพิ่มขึ้นตามระยะเวลาที่เค้าทำตำแหน่งนั้น เช่น ถ้าคุณจ้างโค้ชให้ทำตำแหน่งแมวมอง หากเค้าทำงานไปได้ 3 ปี ค่าความคุ้นเคยในตำแหน่งแมวมองของเค้าก็จะเพิ่มขึ้นจนอาจจะเท่ากับค่าความคุ้นเคยในตำแหน่งโค้ชก็ได้

หน้าที่ความรับผิดชอบของทีมงาน

ในแท็บ Responsibilities ของหน้าจอ Staff นี้จะแสดงหน้าที่ความรับผิดชอบเพิ่มเติมที่คุณสามารถกำหนดให้ทีมงานคุณมาทำได้ (เพิ่มเติมจากหน้าที่หลัก) หรือคุณจะกำหนดให้คุณเป็นผู้ทำหน้าที่เกือบทั้งหมดในหน้านี้เองก็ได้

นอกจากนี้ คุณยังสามารถที่จะกำหนดให้ ผู้ช่วยผู้จัดการทีม (assistant manager) หรือ ผู้อำนวยการฟุตบอล (director of football) ของทีมคุณ ทำหน้าที่ช่วยคุณเกี่ยวกับการซื้อขายนักเตะบางอย่างด้วยได้ ซึ่งอยู่ที่แท็บ Direcotr of Football หน้า Transfers

หน้าที่ความรับผิดชอบ สามารถมอบหมายให้กับ
บอร์ดบริหาร
ว่าจ้าง/ไล่ออก ผู้อำนวยการฟุตบอล (Director of Football) ผู้จัดการทีม (Manager)
ประธานกรรมการ (Director)
การสรรหาเจ้าหน้าที่
ว่าจ้าง/ไล่ออก หัวหน้าฝ่ายพัฒนาเยาวชน (Head of youth development) ผู้จัดการทีม (Manager)
ผู้อำนวยการฟุตบอล (Director of Football)
ประธานกรรมการ (Director)
ว่าจ้าง/ไล่ออก หัวหน้าแมวมอง (Chief Scout) ผู้จัดการทีม (Manager)
ผู้อำนวยการฟุตบอล (Director of Football)
ประธานกรรมการ (Director)
ว่าจ้าง/ไล่ออก ทีมงานตำแหน่งอื่น ผู้จัดการทีม (Manager)
ผู้อำนวยการฟุตบอล (Director of Football)
ประธานกรรมการ (Director)
การซื้อขายนักเตะ (เฉพาะขาเข้า)
ค้นหาและทำสัญญานักเตะสำหรับทีมชุดใหญ่

ค่าพลังที่จำเป็น
Judging Player Ability
Judging Player Potential

ผู้จัดการทีม (Manager)
ผู้อำนวยการฟุตบอล (Director of Football)
ประธานกรรมการ (Director)
ค้นหาและทำสัญญานักเตะเยาวชนเพื่อการพัฒนาทีมระยะยาว

ค่าพลังที่จำเป็น
Judging Player Potential

ผู้จัดการทีม (Manager)
ผู้อำนวยการฟุตบอล (Director of Football)
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาเยาวชน (Head of youth development)
ผู้จัดการทีมเยาวชน (Youth Manager)
ผู้ช่วยผู้จัดการทีม (Assistant Manager)
ประธานกรรมการ (Director)
รับหน้าที่เจรจาการทำสัญญากับนักเตะใหม่สำหรับทีมชุดใหญ่ ผู้จัดการทีม (Manager)
ผู้อำนวยการฟุตบอล (Director of Football)
ประธานกรรมการ (Director)
รับหน้าที่เจรจาการทำสัญญากับนักเตะใหม่สำหรับทีมเยาวชน ผู้จัดการทีม (Manager)
ผู้อำนวยการฟุตบอล (Director of Football)
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาเยาวชน (Head of youth development)
ผู้จัดการทีมเยาวชน (Youth Manager)
ผู้ช่วยผู้จัดการทีม (Assistant Manager)
ประธานกรรมการ (Director)
ยืนยันการทำสัญญาขั้นสุดท้ายสำหรับนักเตะทีมชุดใหญ่ ผู้จัดการทีม (Manager)
ผู้อำนวยการฟุตบอล (Director of Football)
ประธานกรรมการ (Director)
ยืนยันการทำสัญญาขั้นสุดท้ายสำหรับนักเตะเยาวชนเพื่อการพัฒนาทีมในระยะยาว ผู้จัดการทีม (Manager)
ผู้อำนวยการฟุตบอล (Director of Football)
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาเยาวชน (Head of youth development)
ผู้จัดการทีมเยาวชน (Youth Manager)
ผู้ช่วยผู้จัดการทีม (Assistant Manager)
ประธานกรรมการ (Director)
การซื้อขายนักเตะ (เฉพาะขาออก)
หาทีมใหม่ให้นักเตะทีมชุดใหญ่ที่ขึ้นบัญชี ขาย/ยืม ผู้จัดการทีม (Manager)
ผู้อำนวยการฟุตบอล (Director of Football)
ประธานกรรมการ (Director)
หาทีมใหม่ให้นักเตะทีมเยาวชนที่ขึ้นบัญชี ขาย/ยืม ผู้จัดการทีม (Manager)
ผู้อำนวยการฟุตบอล (Director of Football)
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาเยาวชน (Head of youth development)
ผู้จัดการทีมเยาวชน (Youth Manager)
ผู้ช่วยผู้จัดการทีม (Assistant Manager)
ประธานกรรมการ (Director)
การต่อสัญญา
ตัดสินใจว่าจะควรจะต่อสัญญาผู้เล่นชุดใหญ่คนไหนและดำเนินการเจรจา

ค่าพลังที่จำเป็น
Judging Player Ability
Judging Player Potential

ผู้จัดการทีม (Manager)
ผู้อำนวยการฟุตบอล (Director of Football)
ประธานกรรมการ (Director)
ตัดสินใจว่าจะควรจะต่อสัญญาผู้เล่นเยาวชนคนไหนและดำเนินการเจรจา

ค่าพลังที่จำเป็น
Judging Player Potential

ผู้จัดการทีม (Manager)
ผู้อำนวยการฟุตบอล (Director of Football)
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาเยาวชน (Head of youth development)
ผู้จัดการทีมเยาวชน (Youth Manager)
ผู้ช่วยผู้จัดการทีม (Assistant Manager)
ประธานกรรมการ (Director)
ตัดสินว่าควรจะต่อสัญญาผู้อำนวยการฟุตบอล (Director of Football) คนปัจจุบันหรือไม่ ผู้จัดการทีม (Manager)
ประธานกรรมการ (Director)
ตัดสินว่าควรจะต่อสัญญาเจ้าหน้าที่ตำแหน่งอื่นๆ ที่ทำงานอยู่ในปัจจุบันหรือไม่ ผู้จัดการทีม (Manager)
ผู้อำนวยการฟุตบอล (Director of Football)
ประธานกรรมการ (Director)
การเสาะหานักเตะ
กำหนดงานให้กับทีมแมวมอง ผู้จัดการทีม (Manager)
ผู้อำนวยการฟุตบอล (Director of Football)
หัวหน้าแมวมอง (Chief Scout)
แจ้งผลการค้นหานักเตะใหม่ของทีมงานแมวมองให้คุณทราบ ผู้อำนวยการฟุตบอล (Director of Football)
หัวหน้าแมวมอง (Chief Scout)
การฝึกซ้อม
ดำเนินการฝึกซ้อมทั่วไปให้กับทีมชุดใหญ่และทีมสำรอง U23

ค่าพลังที่จำเป็น
มีรูปแบบการฝึก (coaching style) ที่คุณชอบหรือเข้ากับแผนการทำทีมของคุณ

ผู้จัดการทีม (Manager)
ผู้ช่วยผู้จัดการทีม (Assistant Manager)
ดำเนินการฝึกซ้อมทั่วไปให้กับทีมเยาวชน U18

ค่าพลังที่จำเป็น
มีรูปแบบการฝึก (coaching style) ที่คุณชอบหรือเข้ากับแผนการทำทีมของคุณ

ผู้จัดการทีม (Manager)
ผู้ช่วยผู้จัดการทีม (Assistant Manager)
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาเยาวชน (Head of youth development)
ผู้จัดการทีมเยาวชน (Youth Manager)
กำหนดการฝึกซ้อมเฉพาะบุคคล (individual training) ให้กับผู้เล่นทีมชุดใหญ่และทีมสำรอง U23 ผู้จัดการทีม (Manager)
ผู้ช่วยผู้จัดการทีม (Assistant Manager)
กำหนดการฝึกซ้อมเฉพาะบุคคล (individual training) ให้กับผู้เล่นทีมเยาวชน U18 ผู้จัดการทีม (Manager)
ผู้ช่วยผู้จัดการทีม (Assistant Manager)
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาเยาวชน (Head of youth development)
ผู้จัดการทีมเยาวชน (Youth Manager)
ดำเนินการฝึกซ้อมสำหรับการแข่งขัน (match training) ให้กับทีมชุดใหญ่ ผู้จัดการทีม (Manager)
ผู้ช่วยผู้จัดการทีม (Assistant Manager)
ดำเนินการฝึกซ้อมสำหรับการแข่งขัน (match training) ให้กับทีมสำรอง U23 ผู้จัดการทีม (Manager)
ผู้ช่วยผู้จัดการทีม (Assistant Manager)
ผู้จัดการทีมสำรอง (Reserves Manager)
ผู้ช่วยผู้จัดการทีมสำรอง (Reserves Assistant Manager)
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาเยาวชน (Head of youth development)
ผู้จัดการทีมเยาวชน (Youth Manager)
ดำเนินการฝึกซ้อมสำหรับการแข่งขัน (match training) ให้กับทีมเยาวชน U18 ผู้จัดการทีม (Manager)
ผู้ช่วยผู้จัดการทีม (Assistant Manager)
ผู้จัดการทีมสำรอง (Reserves Manager)
ผู้ช่วยผู้จัดการทีมสำรอง (Reserves Assistant Manager)
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาเยาวชน (Head of youth development)
ผู้จัดการทีมเยาวชน (Youth Manager)
การพัฒนานักเตะเยาวชน
นำนักเตะเยาวชนเข้าสู่สโมสรและรายงานพัฒนาการของพวกเขา (Youth Intake)

ค่าพลังที่จำเป็น
Judging Player Potential
Working with Yougsters
Tactical preferences ที่คล้ายกับที่คุณใช้หรือชอบอยู่*
บุคลิก (personality) ที่ดี และการรับมือสื่อ (media handling) ที่ดี*

ผู้อำนวยการฟุตบอล (Director of Football)
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาเยาวชน (Head of youth development)
ผู้จัดการทีมเยาวชน (Youth Manager)
*เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบหน้าที่นี้มักนำเข้านักเตะเยาวชนที่เข้ากับแผนการเล่นที่ตัวเองชอบและมีบุคลิกคล้ายตัวเอง
ทีมชุดใหญ่
เข้าร่วมงานแถลงข่าว

ค่าพลังที่จำเป็น
บุคลิก (personality) ที่ดี และการรับมือสื่อ (media handling) ที่ดี*

ผู้จัดการทีม (Manager)
ผู้ช่วยผู้จัดการทีม (Assistant Manager)
การให้สัมภาษณ์ในอุโมงค์

ค่าพลังที่จำเป็น
บุคลิก (personality) ที่ดี และการรับมือสื่อ (media handling) ที่ดี*

ผู้จัดการทีม (Manager)
ผู้ช่วยผู้จัดการทีม (Assistant Manager)
กำหนดการแข่งขันกระชับมิตร ผู้จัดการทีม (Manager)
ผู้ช่วยผู้จัดการทีม (Assistant Manager)
พูดกับนักเตะก่อนแข่ง ระหว่างแข่ง และหลังแข่ง (Team talks)

ค่าพลังที่จำเป็น
Motivating

ผู้จัดการทีม (Manager)
ผู้ช่วยผู้จัดการทีม (Assistant Manager)
(หรือโค้ชที่มีอาวุโสมากที่สุด)
กำหนด คำแนะนำก่อนแข่ง (pre-match instructions) สำหรับรับมือกับผู้เล่นฝ่ายตรงข้าม (opposition instructions)

ค่าพลังที่จำเป็น
Tactical Knowledge
Judging Player Ability
มีแผนการเล่นที่ถนัดคล้ายแผนที่ทีมใช้อยู่

ผู้จัดการทีม (Manager)
ผู้ช่วยผู้จัดการทีม (Assistant Manager)
(หรือโค้ชที่มีอาวุโสมากที่สุด)
คุมทีมในการแข่งขันกระชับมิตรโดยใช้แท็คติกที่คุณกำหนด ผู้จัดการทีม (Manager)
ผู้ช่วยผู้จัดการทีม (Assistant Manager)
(หรือโค้ชที่มีอาวุโสมากที่สุด)
ทีมสำรอง
คุมทีม (เฉพาะในการแข่งขันเท่านั้น) ถ้ามีการจ้าง Reserves Manager หน้าที่ตรงนี้ก็จะเป็นของ Reserves Manager โดยปริยาย ถ้าไม่จ้างหน้าที่ตรงนี้สามารถให้เจ้าหน้าที่ต่อไปนี้ทำแทนได้

ผู้จัดการทีม (Manager)
โค้ชคนไหนก็ได้ที่ไม่ใช่โค้ชเยาวชน

ใช้แผนการเล่นของทีมชุดใหญ่ (การใช้แผนการเล่นของทีมชุดใหญ่สามารถทำให้นักเตะทีมสำรองของคุณคุ้นเคยกับแผนการเล่นของทีมชุดใหญ่ได้ เวลาเลื่อนขึ้นมาเล่นทีมชุดใหญ่ก็ไม่ต้องใช้เวลาปรับตัวเยอะ)

ค่าพลังที่จำเป็น (ถ้าไม่เลือกใช้แผนการเล่นของทีมชุดใหญ่)
Tactical Knowledge
มี Tactical preferences ที่คุณชอบ

กำหนดการแข่งขันกระชับมิตร
ทีมเยาวชน
คุมทีม (เฉพาะในการแข่งขันเท่านั้น) ถ้ามีการจ้างผู้จัดการทีมเยาวชน (Youth Manager) หน้าที่ตรงนี้ก็จะเป็นของจัดการทีมเยาวชนเท่านั้น ถ้าไม่จ้างหน้าที่ตรงนี้สามารถให้เจ้าหน้าที่ต่อไปนี้ทำแทนได้

ผู้จัดการทีม (Manager)
โค้ชคนไหนก็ได้

ใช้แผนการเล่นของทีมชุดใหญ่ (การใช้แผนการเล่นของทีมชุดใหญ่สามารถทำให้นักเตะทีมเยาวชนของคุณคุ้นเคยกับแผนการเล่นของทีมชุดใหญ่ได้ เวลาเลื่อนขึ้นมาเล่นทีมชุดใหญ่ก็ไม่ต้องใช้เวลาปรับตัวเยอะ)

ค่าพลังที่จำเป็น (ถ้าไม่เลือกใช้แผนการเล่นของทีมชุดใหญ่)
Tactical Knowledge
มี Tactical preferences ที่คุณชอบ

กำหนดการแข่งขันกระชับมิตร
ตัวช่วยในการซื้อขายนักเตะบางประเภท
(Specific Transfer Assistance)
พยายามเซ็นสัญญาหรือยืมผู้เล่นที่อยู่ในบัญชีนักเตะเป้าหมาย (Transfer Target List) เข้าสู่ทีม ถ้ามีการจ้างผู้อำนวยการฟุตบอล (Director of Football) หน้าที่ตรงนี้ก็จะเป็นของผู้อำนวยการฟุตบอลเท่านั้น แต่ถ้าไม่ได้จ้างหน้าที่ตรงนี้จะเป็นของ

ผู้ช่วยผู้จัดการทีม (Assistant Manager)

พยายามขายหรือปล่อยตัวนักเตะที่ขึ้นบัญชี นักเตะที่ไม่เป็นที่ต้องการ (Unwanted list) ออกจากทีม
พยายามหาทีมอื่นที่เหมาะสมมายืมตัวนักเตะที่อยู่ในรายชื่อนักเตะที่ต้องพัฒนา (Develpment list) (นักเตะคนนั้นต้องอายุไม่เกิน 23 ปี)
หาและแนะนำนักเตะที่มีความสามารถเหมาะสมกับตำแหน่งและบทบาทที่ผู้จัดการทีมต้องการได้เมื่อร้องขอ (มาได้จากทั้งการซื้อขายปกติ การยืมตัว การหมดสัญญากับทีมอื่น และการเซ็นนักเตะที่ว่างงาน) (Suggest Transfer Target)
*บัญชีรายชื่อที่กล่าวถึงนี้สามารถเพิ่มนักเตะลงไปได้ด้วยการเลือกที่หน้าเมนู Drop-down ของหน้า Transfer นักเตะแต่ละคน ตัวช่วยในการซื้อขายนักเตะบางประเภท (Specific Transfer Assistance) นี้สามารถมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ที่กำหนดได้ไม่ว่าเจ้าหน้าที่คนนั้นจะได้รับมอบหมายหน้าที่อื่นด้านการซื้อขายนักเตะในหน้า หน้าที่ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ (Staff Responsibilities) ด้วยหรือไม่

หน้าที่ความผิดชอบที่จำเป็นต้องมีทีมงานดูแล

จากตารางด้านบน หน้าที่ความรับผิดชอบต่อไปนี้จะสามารถดำเนินการได้ก็ต่อเมื่อมีทีมงานดูแลรับผิดชอบโดยตรงเท่านั้น ถ้าไม่มีทีมงานคนใดคนหนึ่งมอบหมายให้มาทำประจำก็จะไม่สามารถดำเนินการได้

 • นำนักเตะเยาวชนเข้าสู่สโมสรและรายงานพัฒนาการของพวกเขา (Youth Intake)
 • แจ้งผลการค้นหานักเตะใหม่ของทีมงานแมวมองให้คุณทราบ
 • ตัวช่วยในการซื้อขายนักเตะบางประเภท (Specific Transfer Assistance) ทั้งหมด

การควบคุมและจัดการในทีมของคุณ

โดยทั่วไปแล้วทีมสโมสรฟุตบอลที่คุณบริหารหรือเป็นผู้จัดการทีมอยู่จะมีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดได้ก็ต่อเมื่อคุณทำหน้าที่ที่กล่าวมาด้านบนนี้ให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ เช่น

 • การสรรหาคัดเลือกทีมงาน – ถ้าคุณเป็นผู้สรรหาทีมงานของคุณเองคุณจะได้ทีมงานที่มีประสิทธิภาพและตรงความต้องการของคุณมากกว่า
 • ค้นหาและเสนอสัญญากับนักเตะ – ถ้าคุณทำเองจะทำให้คุณได้นักเตะที่ตรงกับแผนการเล่นของคุณที่สุดหรือหานักเตะที่ในอนาคตสามารถพัฒนาเป็นนักเตะที่ตรงความต้องการของทีมคุณได้
 • เจรจาสัญญากับนักเตะและต่อสัญญากับนักเตะ – ถ้าคุณเจรจาเองจะทำให้คุณรักษาโครงสร้างค่าเหนื่อยของนักเตะทีมคุณได้ และทำให้คุณสามารถที่จะเลือกได้ว่านักเตะคนนี้คุณจะขายออกไปก่อนที่จะหมดสัญญาหรือไม่
 • การยืนยันขั้นสุดท้ายในการเซ็นสัญญา – คุณต้องเป็นผู้ตรวจทานว่านักเตะทุกคนที่คุณทำสัญญาด้วยนั้นเป็นนักเตะที่คุณต้องการจริงๆ ส่วนนักเตะที่คุณไม่ต้องการแล้วคุณต้องแน่ใจว่าจะไม่มีการต่อสัญญา ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นประโยชน์มาก เช่น ถ้าคุณกำลังจะเซ็นสัญญากับนักเตะที่คุณต้องคนหนึ่งแต่ทีมก็กำลังเจรจากับนักเตะที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกันอีกคนหนึ่งพอดี กรณีนี้ทำให้คุณสามารถเลื่อนเวลา (Delayed) การทำสัญญานักเตะคนใดคนหนึ่งออกไปได้ เพื่อให้คุณได้ทำสัญญากับนักเตะที่คุณต้องการจริงๆ หรือนักเตะที่เซ็นมาอาจจะติดปัญหาการอนุญาตทำงาน (Work Permit) ซึ่งจำเป็นต้องได้สัญชาติ EU ก่อนที่จะมาเล่นกับทีมคุณได้ ซึ่งในกรณีนี้คุณอาจจะยกเลิกการเซ็นสัญญาก็ได้ (แต่ถ้าคุณยืนยันจะเซ็นคุณจำเป็นจะต้องส่งนักเตะคนดังกล่าวให้สโมสรในประเทศกลุ่ม EU ยืมตัวไปใช้งานก่อนเพื่อให้ได้สัญชาติ EU)
 • หาทีมให้นักเตะที่คุณไม่ต้องการ – การที่คุณลงมาทำการขายผู้เล่นเองจะทำให้คุณทำกำไรได้มากกว่าการมอบหมายหน้าที่ให้เจ้าหน้าที่คนอื่นทำ แต่ถ้าคุณมอบหมายให้ทีมงานคนอื่นในทีมคุณดูแลคุณจะสามารถเลือกได้ว่านักเตะคนไหนที่คุณไม่ต้องการและต้องการที่ขายเมื่อไร (โดยการขึ้นบัญชีขาย) แค่นั้น
 • กำหนดงานของแมวมองแต่ละคน – คุณจะสามารถเลือกได้ว่าจะให้แมวมองคนไหนทำอะไร หรือไปค้นหานักเตะที่ประเทศไหน หรือให้ไปดูทีมฝ่ายตรงข้ามที่จะแข่งกันในแมทซ์หน้าก็ได้
 • ดำเนินการฝึกซ้อม – คุณจะสามารถเตรียมนักเตะของคุณให้พร้อมสำหรับการแข่งขันครั้งต่อไปได้ดีขึ้น และสามารถที่จะพัฒนานักเตะให้ตรงกับความต้องการในระยะยาวได้
 • การเข้าร่วมงานแถลงข่าวแลการให้สัมภาษณ์ในอุโมงค์และการพูดคุยกับนักเตะก่อนแข่ง ระหว่างแข่งและหลังแข่ง – การที่คุณให้สัมภาษณ์เองจะทำให้คุณได้ปฏิกิริยาที่เป็นบวกจากนักเตะในทีมคุณได้ ซึ่งจะทำให้นักเตะของคุณเล่นดีขึ้น (ในระยะสั้น) และยังเป็นการสานสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้เล่นกับคุณเองทำให้นักเตะมีความสนิทและเคารพคุณมากขึ้นและยังเป็นการหลีกเลี่ยงการสัมภาษณ์ที่ให้ผลลบจากผู้ช่วยผู้จัดการทีมของคุณด้วย
 • การกำหนดค่าคำแนะนำสำหรับการรับมือผู้เล่นฝ่ายตรงข้าม (opposition instructions) – ถ้าคุณเข้าใจมัน มันจะทำให้คุณสามารถป้องกันการโจมตีของผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามได้ดียิ่งขึ้น
 • กำหนดการแข่งขันกระชับมิตรและควบคุมทีมในการแข่งขันกระชับมิตร – จะทำให้คุณสามารถเตรียมทีมในช่วงก่อนเริ่มฤดูกาล (pre-season preparation) ได้ละเอียดขึ้น และยังทำให้ค่าความฟิต (fitness) และขวัญกำลังใจ (morale) เพิ่มขึ้นอีกด้วย

อย่างไรก็ตาม คุณอาจจะไม่สามารถที่จะทำหน้าที่ด้านบนได้ทั้งหมด เกมจึงทำระบบมาให้คุณสามารถมอบหมายหน้าที่เหล่านี้ให้ทีมงานคนอื่นในทีมของคุณได้ นั่นทำให้งานในฐานะผู้จัดการทีมของคุณง่ายขึ้น ทำให้คุณมีเวลาที่จะไปทุ่มเทในจุดที่คุณคิดว่ามันสนุกกว่า เช่น การหาทีมใหม่ให้นักเตะที่คุณไม่ต้องการแล้วนั้นเป็นงานที่น่าเบื่อซึ่งตรงจุดระบบก็เปิดโอกาสให้คุณมอบหมายคนในทีมมาทำแทนคุณได้ หรือ คุณอาจจะมอบหน้าที่การกำหนดแมทซ์กระชับมิตรรวบถึงคุมในทีมในแมทซ์ดังกล่าวให้ผู้ช่วยผู้จัดการทีมของคุณก็ได้ ทำแบบนี้จะทำให้ช่วงก่อนเปิดฤดูกาลผ่านไปเร็วขึ้น หรือกำหนดให้หัวหน้าแมวมองหรือผู้อำนวยการฟุตบอลเป็นคนกำหนดงานของแมวมองทุกคนในทีมซึ่งมันจะสะดวกมากหากทีมของคุณมีแมวมองจำนวนมาก

หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ช่วยส่วนตัว (Personal Assistant Responsibilities)

ในส่วนของ ผู้ช่วยส่วนตัว (Personal Assistant) ซึ่งอยู่ในแท็บท้ายๆ ของหน้า หน้าที่ความรับผิดชอบของทีมงาน (Staff Responsibilities) จะอนุญาตให้คุณปรับแต่งอะไรเล็กน้อยเกี่ยวการซื้อขายนักเตะและการรับฟังคำแนะนำของทีมงาน (Backroom Advice)

ในส่วนของ คำแนะนำของทีมงาน (Backroom Advice) คุณสามารถที่เลือกทีมงานของคุณคนใดคนหนึ่งมาเป็นผู้ให้คำแนะนำคุณเกี่ยวกับเรื่องบางอย่างในทีมคุณได้ ซึ่งถ้าจะให้ดีคุณจะต้องมอบหมายหน้าที่นี้กับทีมงานที่มีค่าความสามารถสอดคล้องกับเรื่องดังกล่าวให้มากที่สุด เพื่อที่จะทำให้คุณได้รับคำแนะนำที่ครบถ้วนที่สุด

ซึ่งการเลือกทีมงานให้มาทำหน้าที่แต่ละหัวข้อนั้นไม่ยากเลย เพียงคุณคลิกเลือกระบบก็จะแสดงรายชื่อทีมงานพร้อมค่าพลังที่จำเป็นด้านข้างชื่อนั้นให้เรียบร้อย คุณก็เลือกคนที่ค่าพลังรวมกันสูงสุดเท่านั้นก็พอ

ส่วนการปรับแต่งค่าในส่วนของการซื้อขาย (Transfer) นั้น จะเป็นการกำหนดค่าเริ่มต้นของการทำธุรกรรมเกี่ยวนักเตะของทีมคุณ เช่น การกำหนดว่าหากเราต้องการจะขายนักเตะเราจะตั้งราคาเท่าไรเมื่อคิดจากมูลค่าปัจจุบันของนักเตะ หรือ เวลาทีมอื่นต้องการยืมตัวนักเตะจะต้องแบ่งจ่ายค่าเหนื่อยให้นักเตะของเราในอัตราเท่าไร ซึ่งถ้าเราใช้ค่าไหนบ่อยๆ ก็ให้มากำหนดตรงนี้ เวลาเกิดดีลขึ้นมันก็จะสะดวกต่อเราขึ้นนิดนึง

ผู้อำนวยการฟุตบอล (Director of Football)

ผู้อำนวยการฟุตบอลจะทำเฉพาะหน้าที่ที่คุณมอบหมายให้เค้าทำเท่านั้น ซึ่งถ้าคุณสามารถทำหน้าเหล่านั้นเองได้หมดหรือมอบหมายให้คนอื่นทำบ้าง คุณก็อาจไม่จำเป็นจะต้องจ้างผู้อำนวยการฟุตบอลก็ได้ ซึ่งก็จะทำให้ประหยัดเงินไปได้อีกสำหรับทีมเล็กๆ

แต่ถ้าคุณไม่อยากทำหน้าที่เหล่านั้นและไม่จ้างผู้อำนวยการฟุตบอลด้วย หน้าที่เหล่านั้นจะถูกกระทำโดยบอร์ดบริหารหรือประธานกรรมการ ซึ่งคนเหล่านี้คุณจะไม่สามารถประเมินเค้าได้เลยว่าเค้าจะทำงานได้ดีหรือไม่ เพราะเค้าไม่มีค่าพลังให้ประเมิน ซึ่งในกรณีนี้หากคุณจ้างผู้อำนวยการฟุตบอลมาทำหน้าที่ตรงนี้แทนคุณก็ยังพอกำหนดหรือควบคุมคุณภาพของงานได้ โดยประเมินจากค่าพลังของผู้อำนวยการฟุตบอลที่คุณจ้างนั่นเอง

นอกจากนี้ ตำแหน่งผู้อำนวยการฟุตบอลนั้นเป็นตำแหน่งที่มีความยืดหยุ่นสูงมาก สามารถมอบหมายหน้าที่หลายๆ หน้าที่ให้ทำได้ ซึ่งหากคุณสามารถจ้างผู้อำนวยการฟุตบอลที่มีค่าพลังที่สูง เค้าก็จะสามารถทำหน้าที่หลายหน้าที่พร้อมๆ กันได้ดี ซึ่งจะทำให้คุณประหยัดเงินอีกทางหนึ่ง

ค่าพลังที่จำเป็นของผู้อำนวยการฟุตบอล

ค่าพลังที่จำเป็นของผู้อำนวยการฟุตบอลขึ้นอยู่กับหน้าที่ที่คุณมอบหมายให้เค้าทำ ซึ่งคุณสามารถดูได้จากตารางด้านบน ทางที่ดีก็เลือกคนที่มีค่าพลังหลายๆ อยู่ในระดับสูง ก็จะเป็นการดี

บทความนี้แปลจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ GuidetoFM.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!