สต๊าฟ (Staff)

คู่มือเกี่ยวกับสต๊าฟโค้ชมีดังนี้

1. แนะนำเกี่ยวกับสต๊าฟ

อธิบายบทบาทหน้าที่ของสต๊าฟโค้ชและทีมงานคนอื่นๆ โดยรวม

2. บทบาทของทีมสต๊าฟ (Staff Roles)

อธิบายเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของสต๊าฟแต่ละตำแหน่งและค่าพลังที่จำเป็นต่อการทำหน้าที่ในตำแหน่งนั้น ได้แก่ ผู้จัดการทีม (Manager), โค้ช (Coaches), แมวมอง (Scouts) และ นักกายภาพบำบัด (Physios) และการมอบหมายหน้าที่เพิ่มเติมพิเศษให้สต๊าฟแต่ละคนอีกด้วย

3. การเซ็นสัญญาจ้างสต๊าฟโค้ชและทีมงาน (Signing Staff)

เมื่อคุณจะจ้างโค้ชและทีมงานคุณจะพิจารณาอะไรบ้าง และมีวิธีที่จะจ้างทีมงานที่เข้ากับทีมคุณได้อย่างไร ทุกอย่างอธิบายในหัวข้อนี้ครับ

บทความนี้แปลจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ GuidetoFM.com
และมีการเพิ่มเติมข้อมูลลงไปให้ทันสมัยยิ่งขึ้นโดย GuideFMThai.com

error: Content is protected !!