แมวมอง (Scouts)

หน้าที่ของแมวมอง หน้าที่ของแมวมองในทีมของคุณนั้นมีดังต่อไปนี้ ช่วยคุณเสาะหานักเตะใหม่ศักยภาพสูงมาเสริมทีม หรือ ประเมินความสามารถของทีมคู่ต่อสู้และวิธีรับมือ – ซึ่งสามารถกำหนดได้จากเมนู การมอบหมา…

error: Content is protected !!