Match Sharpness คืออะไร

ใน Football Manager ค่า Match Sharpness นั้นบอกถึงความพร้อมสำหรับการลงสนามของนักเตะคนนั้น ถึงแม้นักเตะที่ดีที่สุดในทีมของเรามีค่า Match Fitness เกือบ 100% แต่มีค่า Match Sharpness ต่ำ นักเตะคนนั้นก็มี…

ความฟิตของนักเตะ (Player Fitness)

ความฟิตของนักเตะแต่ละคนประกอบไปด้วยองค์ประกอบ 4 อย่าง คือ สภาพของนักเตะ (condition), ความพร้อมในการแข่งขัน (match fitness), ความเหนื่อยล้าสะสม (jadedness) และ อาการบาดเจ็บ (injury) ทั้ง 4 สิ่งนี้จะแปร…

error: Content is protected !!