Match Sharpness คืออะไร

ใน Football Manager ค่า Match Sharpness นั้นบอกถึงความพร้อมสำหรับการลงสนามของนักเตะคนนั้น ถึงแม้นักเตะที่ดีที่สุดในทีมของเรามีค่า Match Fitness เกือบ 100% แต่มีค่า Match Sharpness ต่ำ นักเตะคนนั้นก็มี…

โค้ช (Coaches)

หน้าที่ความรับผิดชอบตามมาตรฐาน หน้าที่หลักของผู้ฝึกสอนหรือโค้ชนั้นก็คือการควบคุมการฝึกซ้อม ซึ่งการฝึกซ้อมนั้นแบ่งออกเป็นหลายชนิด โค้ชแต่หละคนนั้นจะสามารถควบคุมและดำเนินการฝึกซ้อมให้ทีมและชนิดการฝึกตาม…

error: Content is protected !!