ผู้จัดการทีม (The Manager)

ผู้จัดการทีมนั้นเป็นบุคคลที่สำคัญที่สุดในทีมงานของคุณ ซึ่งนั่นก็คือตัวคุณเอง คุณต้องทำหน้าที่ทุกอย่างที่บอร์ดบริหารมอบหมายให้คุณทำ ซึ่งหน้าที่ที่คุณรับมานี้คุณจะสามารถทำเองหรือมอบหมายให้คนอื่นในทีมงานของคุณทำก็ได้ นอกจากงานด้านบริหารแล้วคุณยังเป็นหนึ่งในทีมงานโค้ชที่สามารถดำเนินการฝึกซ้อมนักเตะได้อีกด้วย

เมื่อคุณเริ่มเกมใหม่คุณสามารถกำหนดค่าความสามารถของผู้จัดการทีมของคุณได้ โดยตัวเกมจะให้แต้มคุณมาจำนวนหนึ่ง ซึ่งคุณสามารถนำแต้มนี้ไปเพิ่มความสามารถของคุณด้าน ความสามารถด้านโค้ช (coaching attribures) และ ความสามารถด้านจิตวิทยา (mental attributes) ได้ ซึ่งจำนวนแต้มที่คุณจะได้เพื่อจัดสรรให้ค่าพลังเหล่านี้ถูกกำหนดโดย ระดับใบอนุญาตโค้ช (coaching badges) และ ประสบการณ์ในการเล่นฟุตบอลในอดีต (past playing experience) ซึ่งสองสิ่งนี้คุณกำหนดได้เอง

ระดับของ ใบอนุญาตโค้ช (coaching badges) นั้นจะเป็นตัวกำหนดความมากน้อยของแต้มที่คุณจะได้เพื่อนำไปเพิ่มค่าพลัง ความสามารถด้านโค้ช (coaching attribures) ยิ่งระดับใบอนุญาตยิ่งสูงแต้มที่ได้ยิ่งมากและระดับ ใบอนุญาตโค้ช (coaching badges) นี้ ยังมีผลไปเพิ่มแต้มสำหรับใช้เพิ่ม ความสามารถด้านจิตวิทยา (mental attributes) อีกเล็กน้อย เช่นเดียวกับระดับ ประสบการณ์ในการเล่นฟุตบอลในอดีต (past playing experience) ยิ่งเคยเล่นในระดับสูงเท่าใด แต้มที่ได้มาสำหรับเพิ่มค่าพลัง ความสามารถด้านจิตวิทยา (mental attributes) ก็ยิ่งมาก และมันยังสามารถไปเพิ่มแต้มสำหรับเพิ่มค่าพลัง ความสามารถด้านโค้ช (coaching attribures) ได้อีกเล็กน้อย

นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้ตัวสไลด์สไตล์การคุมทีม (Style Focus) เพื่อกำหนดสไตล์ความเป็นโค้ชของคุณได้ด้วย คุณสามารถที่จะเลื่อนสไลด์ให้ผู้จัดการที่คุณกำลังสร้างมีความเป็นผู้จัดการชุดวอร์ม (tracksuit manager) หรือ ผู้จัดการแท็คติก (tactical manager) มากกว่ากันก็ได้ ถ้ามีความเป็นผู้จัดการชุดวอร์ม (tracksuit manager) มาก คุณก็จะได้แต้มสำหรับเพิ่มค่าพลัง ความสามารถด้านโค้ช (coaching attribures) มาก ในขณะที่ถ้าเลื่อนสไลด์ให้มีความเป็นผู้จัดการแท็คติก (tactical manager) มาก ก็จะได้แต้มมาเพิ่มค่าพลังความสามารถด้านจิตวิทยา (mental attributes) มาก

ค่าพลังที่มีผลกระทบต่อการฝึกซ้อมนักเตะ

 • การฝึก (Coaching) – ได้แก่ Attacking, Defending, Fitness, Goalkeepers, Tactical, Technical, Mental และ Working with Youngsters
 • จิตวิทยา (Mental) – ได้แก่ Determination, Level of Discipline, Man Management และ Motivating

ค่าพลังด้านบนเหล่านี้จะเป็นตัวกำหนดว่าคุณสามารถที่จะฝึกซ้อมนักเตะในทีมของได้ดีแค่ไหน ส่วนค่าแต่ละตัวจะมีผลยังไงต่อการฝึกซ้อมนั้นจะมีอธิบายเพิ่มเติมที่หน้า โค้ช (Coaches)

ค่าพลังความสามารถด้านโค้ช (coaching attribures) (ยกเว้นตัวนึงคือ Working with Youngsters) นั้นมีผลโดยตรงต่อการฝึกซ้อมในแต่ละประเภทการฝึก ซึ่งหากตัวคุณเองมีค่าตัวใดตัวหนึ่งสูงเป็นพิเศษก็จะเป็นประโยชน์ต่อทีมคุณมาก ยิ่งถ้าหากคุณเลือกเล่นทีมที่ไม่ค่อยมีชื่อเสียงจ้างโค้ชเก่งๆ ยาก คุณก็จะสามารถทำหน้าที่ตรงนี้แทนได้ แต่หากคุณได้คุมทีมที่ใหญ่ขึ้นมาค่าตรงนี้ก็อาจไม่จำเป็นนักเพราะคุณสามารถจ้างโค้ชมาทำหน้าที่ฝึกสอนแทนคุณได้อยู่แล้ว ส่วนค่า Working with Youngsters นั้นมีค่ายิ่งมากยิ่งดีต่อทีมทุกระดับเพราะมันเป็นตัวบ่งบอกว่าคุณสามารถจัดการฝึกซ้อมให้กับเยาวชนในทีมคุณได้ดีแค่ไหน

ค่าพลังความสามารถด้านจิตวิทยา (mental attributes) (ยกเว้นตัวนึงคือ Man Management) นั้นส่งผลต่อคุณภาพการฝึกซ้อมทุกๆ ประเภท ยิ่งมีค่ามากยิ่งดีต่อการฝึกซ้อมของทีม เช่นเดียวกับด้านบน หากคุณมีค่าเหล่านี้สูงและอยู่ในทีมเล็กๆ คุณก็จะสามารถฝึกซ้อมนักเตะได้อย่างมีประสิทธิภาพได้โดยไม่ต้องจ้างโค้ชคนอื่นมาเพิ่มเติม ในขณะที่ค่า Man Management นั้นยิ่งมีค่าสูงยิ่งดีกับทีมทุกระดับ ค่านี้บ่งบอกว่าคุณภาพการฝึกซ้อมของผู้เล่นที่อายุมากกว่าผู้เล่นเยาวชน (อายุมากกว่า 23 ปี) ของทีมนั้นดีเพียงใด ค่าพลังความสามารถด้านจิตวิทยาเหล่านี้ยังส่งผลด้านอื่นให้คุณพิจารณาอีกเล็กน้อย ซึ่งจะอธิบายต่อด้านล่าง

ค่าพลังด้านจิตวิทยา (mental attributes)

 • Adaptability – ค่านี้ยิ่งสูงยิ่งทำให้คุณมีโอกาสที่ได้รับการเสนองานจากทีมที่อยู่นอกประเทศที่คุณคุมทีมอยู่ในปัจจุบัน
 • Determination – ค่านี้ยิ่งมีมากยิ่งทำให้บอร์ดบริหารนั้นมีโอกาสทำตามคำร้องขอของคุณได้สูง
 • Player Knowledge – ค่านี้ยิ่งมากยิ่งทำให้ระดับความรอบรู้ในทีมแมวมองของคุณที่มีต่อนักเตะที่อายุมากกว่า 23 ปี ขึ้นไปละเอียดยิ่งขึ้น ข้อนี้คุณจะเห็นชัดเจนเมื่อคุณเล่นเกมแบบกำหนดให้ใช้งาน การปิดบังค่าความสามารถ (attribute masking)
 • Youngster Knowledge – ค่านี้ยิ่งมากยิ่งทำให้ระดับความรอบรู้ในทีมแมวมองของคุณที่มีต่อนักเตะที่อายุไม่เกิน 23 ปี ละเอียดยิ่งขึ้น ข้อนี้คุณจะเห็นชัดเจนเมื่อคุณเล่นเกมแบบกำหนดให้ใช้งาน การปิดบังค่าความสามารถ (attribute masking)

ระดับความรอบรู้ในตัวนักเตะ (Player knowledge levels) และ การปิดบังค่าความสามารถ (attribute masking) ได้ถูกอธิบายโดยละเอียดในหน้า ความรอบรู้ในการเสาะหานักเตะ (Scouting Knowledge)

 • Level of Discipline – ถ้าค่านี้ยิ่งมากผู้เล่นคุณจะไม่ค่อยนำเรื่องที่ไม่พอใจหรือไม่สบายใจมาคุยกับคุณ ดังนั้นถ้าค่านี้มีมากคุณก็จะสามารถฝึกซ้อมแบบหนักๆ ได้ โดยที่นักเตะจะไม่กล้าแสดงความไม่พอใจออกมาเท่าไร
 • Man Management – ค่านี้ยิ่งสูง จะทำให้คุณพูดคุยกับนักเตะในทีมแล้วผลการพูดคุยออกมาดี นักเตะเห็นด้วยกับคุณบ่อยขึ้น โอกาสเกิด unhappy จากการพูดคุยส่วนตัวน้อย
 • Motivating – ค่านี้ยิ่งมาก ยิ่งทำให้การคุยก่อนแข่ง ระหว่างแข่ง หลังแข่งขัน (team talks) และการประชุมทีม (team meeting) ของคุณมีผลเป็นบวกง่ายขึ้น ทีมนักเตะจะคล้อยตามคุณง่าย และคำพูดของคุณสามารถปลุกใจนักเตะได้ง่าย

คุณจะเลือกเพิ่มค่าพลังของคุณแบบไหนดี

แต้มสำหรับเพิ่มค่าพลังของคุณมีจำกัดเพราะฉะนั้นคุณต้องเลือกเพิ่มเฉพาะค่าพลังที่คุณคิดว่ามันสำคัญและส่งผลต่อแนวการทำทีมของคุณเท่านั้น คุณสามารถที่จะลดค่าพลังที่คุณคิดว่ามันสำคัญน้อยไปใส่ค่าพลังที่มีความจำเป็นและสำคัญมากกว่าได้

เราขอยกตัวอย่างค่าพลังที่ไม่สำคัญพร้อมเหตุผลมาให้คุณพิจารณา

 • Attacking, Defending, Fitness, Goalkeepers, Tactical, Technical และ Mental – ถ้าคุณเลือกที่จะบริหารทีมขนาดใหญ่มีชื่อเสียงซึ่งสามารถจ้างโค้ชดีๆ ได้ไม่ยาก ค่าพลังด้านบนเหล่านี้ก็ขอให้คุณเลือกเพิ่มแค่ 2 ค่าให้พลังมากๆ ก็พอ เพราะอันอื่นคุณก็สามารถจ้างโค้ชมาทำแทนได้ คุณก็เพียงดำเนินการฝึกซ้อมเฉพาะหมวดการซ้อมที่คุณมีค่าพลังสูงก็พอ
  (ตามประสบการณ์ที่ผมเล่นโค้ชในเกมที่มีค่า Attacking สูงๆ มีเยอะมาก หากให้ดีคุณควรเพิ่มค่าอื่นที่ไม่ใช่หมวดการฝึกซ้อที่ใช้ Attacking จะดีกว่าครับ)
 • Adaptability – ค่านี้ไม่จำเป็นต้องมีค่ามากถ้าคุณไม่ได้อยากบริหารทีมต่างประเทศ นอกเหนือจากประเทศที่คุณอยู่ในปัจจุบัน
 • Determination – หากคุณคุมทีมที่ใหญ่และมีชื่อเสียง ซึ่งทีมเหล่านี้มีทุกอย่างเพรียบพร้อมอยู่แล้ว คุณไม่จำเป็นต้องร้องขออะไรจากบอร์ดบริหาร ค่านี้ก็ไม่จำเป็นต้องมีมาก
 • Player Knowledge และ Youngster Knowledge – ถ้าคุณไม่ได้เปิดการใช้งาน การปิดบังค่าความสามารถ (attribute masking) หรือคุณคุมทีมที่ใหญ่และมีชื่อเสียงค่านี้ก็ไม่จำเป็นต้องมีมากเพราะทีมใหญ่ๆ มักจะมีทีมแมวมองขนาดใหญ่ซึ่งทำให้ค่าความรอบรู้ของนักเตะมีมากอยู่แล้ว
 • Motivating – ถ้าคุณวางแผนไว้ว่าคุณจะไม่ใช้ระบบพูดคุยก่อนแข่ง ระหว่างแข่งและหลังแข่ง รวมถึงการประชุมทีม ค่านี้คุณก็ไม่จำเป็นต้องมีค่ามาก ยิ่งถ้าคุณเป็นทีมใหญ่คุณก็จะสามารถมอบหมายหน้าที่นี้ให้กับทีมงานคนอื่นของคุณที่มีค่าพลัง Motivating มาทำแทนก็ได้

การเพิ่มค่าพลังความสามารถ (Attribure Development)

เช่นเดียวกันกับโค้ชคนอื่นๆ ในทีม คุณสามารถเพิ่มค่าพลังของคุณได้เมื่อคุณคุมทีมไปนานๆ และวิธีอื่น เช่น ค่าพลังความสามารถด้านโค้ช (coaching attribures) ก็สามารถเพิ่มได้ด้วยการไปเรียนคอร์สโค้ชและสอบรับใบอนุญาตในระดับที่สูงขึ้น (coaching courses) ซึ่งค่าใช้จ่ายในการไปเรียนนี้ส่วนใหญ่บอร์ดบริหารจะเป็นผู้ออกให้

ด้วยเหตุนี้ตอนที่คุณสร้างตัวละครคุณไม่จำเป็นต้องใส่ค่าพลังบางให้มากเกินไปก็ได้ เพราะค่าพลังต่างๆ เหล่านี้จะเพิ่มขึ้นเองเมื่อเวลาผ่านไป เช่นค่าพลัง Level of Discipline คุณไม่จำเป็นต้องเพิ่มไปจนถึง 20 ก็ได้ ใส่แค่ 16 ก็พอ เพราะเวลาผ่านไปค่าเหล่านี้ก็จะเพิ่มขึ้นเอง แล้วคุณก็นำแต้มที่เหลือไปเพิ่มให้กับค่าพลังอย่างอื่นแทน

คุณสามารถที่จะขออนุญาตบอร์ดบริหารไปเรียนและสอบใบอนุญาตโค้ช (coaching courses) ในระดับที่สูงขึ้นได้ โดยการไปที่หน้า Home และไปที่เมนูดรอปดาวน์ตรง My Profile และเลือก Coaching Course อย่างไรเสีย หากคุณได้รับอนุญาตให้ไปเรียนจากบอร์ดบริหาร ระหว่างที่คุณไปเรียนประสิทธิภาพในการฝึกซ้อนักเตะของคุณจะลดลง เพราะฉะนั้นหากคุณคิดว่าทีมกำลังอยู่ในช่วงที่สำคัญ เช่น ท้ายฤดูกาลเบียดแย่งแชปม์หรือเบียดตกชั้น คุณก็ควรรอก่อน แล้วค่อยขอบอร์ดไปเรียนตอนที่ปิดฤดูกาลจะดีกว่าเพราะนักเตะก็หยุด holiday กันหมด ไม่มีการฝึกซ้อมอะไร แต่หากคุณต้องการจะไปจริงๆ คุณต้องมอบหมายหน้าที่ฝึกซ้อมในหมวดที่คุณฝึกซ้อมนักเตะอยู่ให้กับโค้ชคนอื่นก่อนบอร์ดบริหารถึงจะมีโอกาสตกลงให้คุณไปเรียนได้

บทความนี้แปลจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ GuidetoFM.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!