การฝึกซ้อม (Training)

1. แนะนำการฝึกซ้อม

อธิบายเรื่องการฝึกซ้อมว่าส่งผลอะไรกับนักเตะในทีมของคุณ ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการฝึกซ้อมที่คุณควรทราบ

2. การฝึกซ้อมแบบทีม (Team Training)

วิธีการใช้งานฟังชั่น General Training และ Match Preparation Training

3. การฝึกซ้อมรายบุคคล (Individual Training)

การใช้งานฟังชั่น รายงานการฝึกซ้อม (Training Reports) และการพัฒนานักเตะของคุณให้เก่งขึ้นด้วย Additional Focuses, Position Training และ การพัฒนานิสัยนักเตะ (Player Trait Training)

4. การมอบหมายโค้ชให้ทำการควบคุมการฝึกซ้อม (Assigning Coaches)

อธิบายวิธีการมอบให้โค้ชในทีมของคุณควบคุมการฝึกซ้อมแต่ละประเภทใหกับนักเตะในทีม

error: Content is protected !!